Wie neemt de test af?

De testen worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde arts. De test wordt afgenomen door een ervaren medewerker.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *